Lil jon - Contract


Yeah, Yeah, Yeah, like I said this is your boy Pimpin' Ken dot net
Sell the bitch pussy till it's drip drop wet
You know what I'm saying, the vet, no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.