Lil jon - B***h

[Too $hort]
One time it's by Lil' Jon and the Eastside Boyz
Who we talkin to man, who we talkin to
Any nigga that act like a wha (bitch)
Any any b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.