Roots Manuva - Sugar Free

My I.U. is gone
I miss him everyday
Ah, mh, yeah
Mh, ah, oh, yeah
Mh, ah, oh, yeah
Mh, ah, oh, yeah

Oh
Oh, oh, oh, oh no
Heavy, heavy
Oh su...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.