Anuel AA - Hipócrita

Dime si hay alguien más (uah)
Pa' no rogarte ni suplicarte
A mí me sobran de más
No quiero, pero yo puedo olvidarte

Tú ere' una hipócrita (uah) ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.