Anuel AA - Bandolera

Real Hasta La Muerte, baby, uah
Real Hasta La Muerte, baby

Los cristales de la bañera se empañan (se emapañan)
Tú y yo chingando y fumando y bebi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.