Anuel AA - Pensando en Ti

Bebé, Real Hasta La Muerte, baby
Anuel
W en conexión con Anuel (uah)

Pensando en ti, pensando en mí (oah)
Yo perdí'o en tu silueta (Real Hasta L...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.