Anuel AA - Te Necesito

Te amo, te amo, te amo
Real hasta la muerte oíste bebé

Jesús me tienes pensando en esa noche, que hicimos el amor
El diablo me tiene pensando en ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.