Bad Bunny - Estamos Bien

Yeah, yeah (yeah)

'Tamos bien (wuh), yeh
Sobran los billetes de cien, yeah
No hay nada mal, estamos bien, 'tá to' bien, hey
To's los míos están ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.