Nicki Minaj - Inspirations Outro

Capoten, Beenie Man, Mavado, uh-oh
Sizzla Kalonji, Kartel, Buju, go suh
Super Cat, all over his Ferragamo, I know
Destra Garcia, Machel Montano, ja...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.