Nicki Minaj - Sir

Damn, damn, damn right
Huh? Pluto, yeah
I can see it
All this green, sir
Rollin' weed, sir
Big ol' rings, sir
Zaytoven
Metro Boomin want some m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.