6ix9ine - MAMA

Uh
Murda on the beat so it's not nice!

Tiki Taki, Spanish mami, she a hot tamale (hot)
Make 'em spend that money, dummy, go retarded for me (pop ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.