Nicki Minaj - Coco Chanel

(Whole lotta gang shit)

Oh, uh, ugh, ay yo Chun, uh
Ay yo Chun
We back on that Coco shit nigga number one, uh
Whole lotta gang shit
Haha, every...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.