Fuego - 40

40 en una noche vamo' a romper (yeah yeah)
Si ella se monta en el Porsche vamo' a resolver (skrt skrt)
A ella le gusta que tengo el swag y el poder ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.