Kastelruther Spatzen - Das Wirklich Wahre Leben

A todas ellas con amor
Pues fueron alma y corazón
A las que un día amé
Siempre recordaré
Con la ternura a flor de piel

Aquellas que quiera...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.