Wisin - Única

Podemos repetirlo cuando quieras
Tú me llamas y ya (this is the remix)
Es otra movie la que tengo pa' ti (señorita, somos los líderes, eh, eh-eh)
S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.