Wisin - Desde El Día En Que Te Fuiste

This is W
Con Chocquibtown
Colombia y Puerto Rico
This is the remix

Como puedo olvidar, lo que contigo pase
Si decides regresar, te voy am...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.