Ozuna - Sígueme Los Pasos

No, na-na
Aura
Yeah
Leggo

Yo te quiero ver mami en el sitio aquel
Para mi sería un placer, baby, tu cuerpo tener
Ve dándome los códigos pa' ad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.