Justin Quiles - Adicto

Soy adicto a tu piel
Adicto a tu forma de ser
Adicto a tu cama
Y a tus malas costumbres tambien
De ti soy adicto
Adicto al néctar de tu piel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.