Drake - In My Feelings

Trap, TrapMoneyBenny
This shit got me in my feelings
Gotta be real with it, yup

Kiki, do you love me? Are you riding?
Say you'll never ever leav...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.