Bad Bunny - Soy Peor

Salí jodío' la última vez que en alguien yo confié
Me compré una forty y a cupido se la vacié
No me vuelvo a enamorar, no (no)
No me vuelvo a enamo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.