Lecrae - Fly Away

(Zaytoven) I don't know where I'ma go
I just wanna hit the road
Slim Thug on the 4's
Top-down let it flow
I don't know if I belong here
Tell my m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.