Marsimoto - Samstag der 14te

Lalala
Lala
Lala
Lalalala

Der Spuk im Hochhaus ist vorbei, der Fluch Legende
All die Hitchcooks und die Jigsaws cripwalken durchs Gelände
Mich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.