Migos - Walk It Talk It

Yeah, yeah (Deko)
Whoa, hold on (OG Parker)
Uh

Walk it, like I talk it (walk it)
Walk it, like I talk it
Walk it, walk it like I talk it (woo!)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.