Nacho - Romance

Baby, tu piel me provoca
Nena, tú me haces sentir
Que quieres un whisky a las rocas de tu boca para mí

Baby, tu cuerpo me aloca
Y te lo quie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.