Ty Dolla $ign - Famous Excuses

Pacin' back and forth in my mind
Thinkin' is it really worth it sometimes, ooh
You know it get hard when I'm four drinks in
I just did too much
No...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.