Dj Khaled - Iced Out My Arms

Y'all can hear these on my fingers (Southside!)
If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you (We The Best Music!)

You can hear my diamonds ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.