Puff Daddy - I Feel Like Pac/I Feel Like Biggie

I've been waiting for a long time (how long)
Real damn long time (how long)
I've been waiting for a long time (how ya feel)
Man

I feel like Pac, I fe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.