SahBabii - Geronimo

Sahbabii
The second coming
Is Sah
Introducing, Sahbabii, The King of the Jungle

Hoe, we getting money
Suck on that dick for nothing
I want you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.