Ski Mask 'The Slump God' - Coolest Monkey In The Jungle

Yuh
Okay
I was just in the desert for some fuckin' days
Almost lost my motherfuckin' life

I ain't really finna tell y'all how to get away with m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.