Marsimoto - Back 2 Green

Guck mich an, ich bin Marsi, Häuptling vom Stamm der Marsianer
Werd von Pharaon' belagert, free Mumia, free Bambaataa
Wohn' zusamm' mit Gregor in de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.