Rae Sremmurd - Throw Sum Mo

Ass fat, yeah I know, you just got cash? Blow sum mo'
Blow sum mo', blow sum mo'
The more you spend it, the faster it go
Bad bitches, on the floor, it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.