Rae Sremmurd - Love

EarDrummers!
Don't be cryin' off lashes (nah)
Sayin' your last goodbyes (last goodbyes, goodbyes)
Who gave you wings for days?
Mike WiLL Made-It
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.