Roja y Negro - Tinta Roja

Juré yo de rodillas que nunca volvería
A tomar esa copa que en mi boca rompía
Aquella tinta roja
Que tiñe las heridas

Prometí a mi familia que y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.