Lil Wayne - Mo Milly

Drizzy

Make it so fresh, Y-M,
So fly so priceless, C-M-B bitch,
Just another day on the
Top floor of the balcony bitch,
Live it how we live it,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.