The Lox - Ryde or Die, Bitch

[Jadakiss]
I'm feeling this hook right here
Good looking out Timbaland
You know

[Timbaland]
What?
What?

[Timbaland (Eve)]
I need a ryde or...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.