Bryant Myers - Te Descuido

(Bryant Myers)
Ya tú no le haces caso cunado te pelea
(Bad Bunny) y lo ignoras para llamarme
Ya no tienes miedo cuando dice que el se va
Te le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.