Zion - Caile

Yo quiero hacerte venir otra vez
Yo quiero verte de nuevo bebé
Yo te bajo el mundo a tus pies
Por solo verte chingando otra vez

Caile, para q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.