Romeo Santos - Odio

Yeah
Envy
Is a sign of admiration
Hate
Is the epitome of destruction

Tal parece
Que mi amor crece y crece
Pero tú desvaneces
Y me ofreces tu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.