Wisin - No Te Vas

Hola, es para mí un placer conocerte
No sé por qué andas sola
Bebé yo me quedé para verte
Tu magia descontrola

Yo sigo muriendo por tenerte ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.