Saak - Paloma Querida

Por el día en que llegaste a mi vida
Paloma querida me puse a brindar
Y al sentirme un poquito tomado
Pensando en tus labios
Me dío por cantar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.