Daddy Yankee - Vuelve

Tengo miedo de morirme y volver a nacer
Y que tú no estés ahí
Que quiero hacértelo como yo te solía hacer
Y que tú no estés ahí, que no estés ah...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.