Ozuna - Quiero Repetir

Quiero repetir, al oído te quiero decir
Como tú lo haces, otra no hay
Sola se comienza a desvestir
Suavecito ma

Despacio
Acariciando tu pel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.