Romeo Santos - Reina de Papi

¿Quién es la princesa más linda del mundo?
Me!
¿Y quién es la reina de papá?
Me! Te amo, papi

No te merece
Es evidente que a su lado pierdes el...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.