Maxim - Buntstifte (Reprise)

Wie es aussieht dort wo du herkommst
Kann man an den Zeichnungen erkennen
Die ? Bilder deiner Innenwelt
Neben deinem Einzelbild an der Pinnwand hän...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.