21 Savage - Baby Girl

Yeah, whole pointers 'round my muhfuckin' neck, nigga
Yeah, six karats in my ears, nigga
Yeah, I look like a blizzard, lil' nigga

Yeah, too many ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.