21 Savage - 7 Min Freestyle

Goyard duffle, yeah yeah
Got that Draco in it, yeah yeah
Whip a chicken, yeah yeah
Tryna break the pot, yeah yeah
And I got that Glock, yeah yeah ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.