Dj Khaled - Wild Thoughts

Another one
We The Best music
DJ Khaled

I don't know if you could take it
Know you wanna see me nakey, nakey, naked
I wanna be your baby, baby,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.