Machine Gun Kelly - Trap Paris

Ayy
Woke up in woke up in
Soundin' real godly
Quavo
Seven Rollie grams of flex

Woke up in Paris
Broke all the mirrors (that lean)
Must mean l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.