French Montana - All For You

Sound's good enough
Straight da fuck up you talkin' bout nigga (talkin' bout me)
Montana
Khalifa man
(Snoop Dogg, what up?)

(French Montana)

It's yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.