Christina Aguilera - Have Yourself A Merry Little Christmas

Huh, yeah
Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on, your troubles will be out of sight, yeah
Have yourself a mer...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.